Privacyverklaring

Scuba World heeft deze privacyverklaring opgesteld om aan te geven hoe scubaworld.nl met persoonlijke informatie omgaat. De gegevens die door Scuba World worden verzameld zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of worden verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt. Wij vinden u privacy erg belangrijk en de informatie die u aan ons geeft zal met de grootst mogelijke zorg worden bewaard.

Het doel van het registeren van persoonsgegevens door Scuba World is het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan onze bezoekers. Om via onze website goederen te kunnen kopen, de nieuwsbrief "Scuba News" te kunnen ontvangen en deel te nemen aan de beoordeling van de artikelen moet de gebruiker Scuba World voorzien van persoonlijke informatie zoals naam, geboortedatum, adres, e-mailadres, geslacht en telefoonnummer. Wij maken gebruik van IP adressen om trends te analyseren, de site te administreren en de populariteit van website-inhoud te volgen. IP adressen worden niet gekoppeld aan persoonlijke identificeerbare informatie.

De website van Scuba World maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiken. Cookies kunnen alleen gebruikt worden om machines en niet om personen te identificeren. De cookie wordt enkel gebruikt als de lezer zich op de site bevindt en wordt verwijderd als de lezer zich van de site verwijderd. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Scuba World bevat links naar andere sites, bijvoorbeeld van importeurs en fabrikanten. Ze zijn opgenomen om de bezoeker van extra informatie te voorzien. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacyregelingen van deze derde partijen. Wij raden u aan de privacy verklaringen op elke andere web site die u bezoekt te lezen. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot de sites die niet door scubaworld.nl worden onderhouden zullen worden afgewezen.

Af en toe verzenden wij samen met of apart van Scuba News speciale aanbiedingen aangaande diensten of producten, extra kortingen, informatie over producten etc. U kunt uw persoonlijk informatie ten allen tijden aanpassen of uitschrijven. Als u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten, uw persoonlijke informatie wilt wijzigen of "Scuba News" niet langer wilt ontvangen dan kunt u dit zelf ingeven of kunnen wij dit voor u doen. Hiervoor stuurt u een e-mail naar customerservice@scubaworld.nl.

Wij doen er alles aan om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Toch kan op het internet nooit 100% zekerheid bestaan over de bescherming van gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen maar kunnen daarom de veiligheid van de informatie die ons wordt verschaft niet voor 100% garanderen.

Als wij besluiten de privacyverklaring inhoudelijk te wijzigen zullen wij dit voor bepaalde tijd op onze homepage publiceren. Als wij uw persoonlijke informatie willen aanwenden voor andere doeleinden dan uitgestippeld in deze verklaring, dan vragen wij u via de e-mail hiervoor eerst schriftelijke toestemming.

Wij doen onze uiterste best onze website zo actueel mogelijk te houden. Wijzigingen en/of onjuistheden in de vermelde artikelen, qua model, type, uitvoering, afbeelding, prijs of ander informatie zijn ten alle tijden voorbehouden. U kunt aan de inhoud van onze webwinkel op geen enkele wijze rechten ontlenen. De webwinkel van Scuba World is niet aansprakelijk voor eventuele schade die op welke wijze dan ook voortvloeit door het gebruik van onze webwinkel of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op deze site verstrekte informatie.

Niets uit de website www.scubaworld.nl mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd.
Hieronder is begrepen:

  • reproductie door middel van druk, offset, fotokopie, microfilm of enige andere vorm van digitale, elektronisch of optische wijze
  • reproductie ten behoeve van ondernemingen, organisaties of instellingen
  • reproductie voor eigen oefening al dan niet privé van aard
  • reproductie in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online)
  • reproductie in een Tv-uitzending

Indien u meer informatie wenst dan kunt u contact opnemen customerservice@scubaworld.nl.

 
Titel/onderwerp:*
Publieke testimonial:
Privé bericht (alleen zichtbaar voor Scuba World):

Uw naam:*
Woonplaats:
Waardering:*        
Neem de code over uit het blokje hieronder:*

© 2020 Scubaworld